Behandling hos mig.....

Jag arbetar med manuell medicin vilket innebär att jag arbetar med mina händer. Jag förebygger, behandlar och rehabiliterar när du söker mig för dina smärtor, skador och spänningar i framför allt senor, muskler och leder. Naprapaten betraktar kroppen som en helhet och behandlar den därefter. Många symtom uppstår genom kedjereaktionen i kroppen. De muskler och leder där symtomen sitter hänger samman med framförallt ryggradens funktioner och nerver. Kroppen kan under en lång tid härda ut och kompensera en störning i form av t.ex. stress eller felaktig arbetsställning. Ända tills den en dag säger ifrån och det är hög tid att söka hjälp.
Varje människokropp är unik och naprapaten kombinerar ett antal olika tekniker för att uppnå bästa möjliga resultat i varje enskilt fall. Syftet med behandlingen är att återställa kroppens naturliga förmåga till rörlighet Det gör vi via manipulations-och mobiliseringstekniker i kombination med massage och stretching. T.ex söker du för ett så kallat ryggskott, då vill jag åtgärda orsaken, dvs då oftast de låsta kotornas småleder i ryggen. Men man börjar alltid med att få ner muskelspänningen i ryggen, sedan tar man hand om ursprungsproblemet, dvs den s.k.låsningen. Tar man inte hand om ursprungsproblemet då består krampen och värken fortsätter och det är stor risk för återfall.

Behandling och Rehabilitering

När du kommmer till mig vid ett första besök kommer jag att börja med utforma en journal för dig.Sedan frågar jag ut dig vad du har råkat ut och om du har haft detta tidigare.Om du har varit med om några olyckor av annat slag som kan påverka det du söker för .Sedan om du har några sjukdomar eller tillstånd som du tar mediciner för.Allt så att jag kan utesluta allt annat.Sedan undersöker jag t.ex din rygg,nacke,axel så att jag hittar exakt det problem som du söker för.

Sedan får du lägga dig tillrätta på min behandlingsbänk och jag förbehandlar med en muskelstimulator över din rygg eller nacke och axlar eller den led som du söker för..Det är en vanligt elektrisk maskin som används för såna här tillstånd.Lägger på plattor över din rygg och med en svag ström som gör att du själv får ligga och koppla av och dina muskler slappnar av bättre.Sedan gör jag återigen en lättare undersökning för att se om det blivit någon skillnad mot när jag först undersökte dig.Oftast är det så,musklerna har slappnat av och det gör mindre ont.

Sedan masserar jag då i detta fall din rygg.Sedan börjar jag med att mobilisera eller manipulera leder i rygg och bäcken som inte rör sig normal.Behandlingen sker alltid i smärtfri rörelseriktning.Oftast ,men inte alltid så sätter jag akupunkturnålar efteråt så att musklerna inte går i kramp när du börjar röra på dig igen.Ibland måste jag börja med akupunktur,men det har med hur akut ont som du har.

Medicinsk Akupunktur Jag har även utbildning och 16 års erfarenhet att behandla med Medicinsk Akupunktur efter västerländsk medicinsk diagnos.,Utbildad av Dr. Bo Møgelvang Nielsen.Dvs. istället för att trycka på triggerpunkter i muskler använder jag akupunkturnålar. Jag vet att bl.a triggerpunktakupunktur är mycket verksamt, mer än några andra alternativ och du får en betydligt bättre bestående effekt. Jag följer sedan upp din skada på bästa sätt. Det kan t.ex. innebära att jag hjälper dig att upprätta ett personligt träningsprogram, föreslår styrketräning och hjälper till att förbättra ergonomin på din arbetsplats.

Diagnostiskt ultraljud för muskuloskeletalt bruk

Har ett diagnostiskt ultraljud Logiq V2 som jag kan se en tydlig bild av mjukdelsvävnad och skelettkonturer. På detta sätt kan jag därför komplettera min kliniska undersökning med en ultraljudsscanning.
Undersökningen är enkel, smärtfri och strålningsfri. Är ofarlig och finns inga kontraindikationer
Undersökningsområden ;
-Ligament och senskador/skador på ledband och senor
-Tendinoser/inflammationer på senor
-Tendinopatier (kärlinväxt i senor)
-Bursiter/inflammation i slemsäckar
-Mjukdelsförkalkningar
-Muskelbristningar
-Kontusionsskador/mjukdelsskador av slag
-Intraarticulär svullnad/svullnad inuti en led
-Cystor(vätskefyllda blåsor),ganglion(blåsa kring led och sena)
-Mjukdelsförkalkningar
-Reumatiska ledsjukdomar'

Yrkesutövningen Naprapater arbetar uteslutande med funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelseorganen och omgivande strukturer.Jag inleder undersökningen med att se om det finns indikationer som talar för en naprapatisk behandling som då utförs konventionella neurologiska och ortopedmedicinska tester. Diagnosen fastställs genom specifik funktionsdiagnostik. Behandlingsmetoder och antalet besök anpassas efter skadans art och varje patient behandlas därför individuellt. Behandlingen sker med särskilda handgrepp, manipulation och mobilisering. Specifika muskeltöjningstekniker och massage används som vid behov kan kompletteras med elektroterapi. Och mycket ofta behandling med Medicinsk akupunktur. Patienterna får också individuella träningsprogram och ergonomisk rådgivning

Nyheter

Fri förebyggande behandling och rehabilitering

Naprapatens manuella terapi mot konventionell ortopedisk terapi

Inlägg om Naprapaten och onödiga ortopedbesök Var skrivet i Läkartidningen nr 42 2010 volym 107

Naprapater minskar vårdköer

Länk till Svt play

Ryggkliniken på Facebook!
Nu finns Ryggkliniken Gert Wahlgren AB även på Facebook.
Läs mer

 

Skop-undersökning 2009
Enligt undersökningen genomförd av Skop 2009 har nästan en tredjedel av alla vuxna svenskar någon gång besökkt en naprapat...
En pdf fil öppnas
Läs mer