Nyheter om Naprapatin

Man jämförde naprapati med distriktsläkarbemötande för patienter med ont i rygg/nacke. Den visar att naprapatin är effektiv. Studien låg senare under året till grund för Eva Skillgates disputation. Hon är den första naprapaten som har doktorerat. Studien och KI:s pressrelease bifogas. Kalmar läns landsting har gjort en utvärdering av ett två-årigt naprapat-projekt i Västervik. Man jämför naprapatisk vård med sjukgymnastisk behandling. Detta är en utvärdering - ej forskning i strikt mening - som visar att naprapatin är effektiv och uppskattad av patienterna.

Utvärderingen bifogas. Sv Naprapatförbundet har låtit SKOP ställa två frågor till 1000
personer i vuxen ålder. Detta gjordes vid årsskiftet 2006-07 och även nu i mars -08. Dessa undersökningar visar att 30% (2007 var siffran 32%) av befolkningen har egen erfarenhet av naprapatvård. På frågan om man väljer naprapaten eller vårdcentralen vid akut
ryggont, svarar 63% (2007: 57%) att de väljer naprapaten - om de två alternativen erbjuds på samma ekonomiska villkor.Rapporten från 2008 bifogas.


Svenska Naprapatförbundet har 900 medlemmar, vilket gör oss till den klart största yrkesgruppen inom området manuell medicin (i Sverige = naprapater, kiropraktorer samt sjukgymnaster/läkare med vidareutbildning).I Hälso- och Sjukvårdslagen kan man läsa följande:
När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet skall landstinget/kommunen ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar.Allt fler företag använder naprapater för att måna om sina medarbetares fysiska hälsa. Skälet är enkelt: En naprapat förebygger och behandlar smärttillstånd och funktionsrubbningar i rörelse- och stödjeorganen – som i sig är vanliga orsaker till sjukfrånvaro.Eftersom behandlingen minskar smärtan och ökar rörligheten kan sjukskrivning ofta undvikas, vilket är gynnsamt både för individen och för företagsekonomin.När den akuta behandlingen är avklarad, övergår naprapaten till att förebygga framtida besvär. Detta görs bla med ergonomisk rådgivning, individuellt utformade träningsprogram och genom att stimulera till livsstilsförändring. PS. Det ökade inslaget av naprapater i företagshälsovården ligger i linje med svenska folkets val av behandling vid akut ryggont. Enligt SKOP föredrar en klar majoritet att gå till naprapat framför behandling på vårdcentral.

Naprapater minskar vårdköer

Länk till Svt play

 

Nyheter

Fri förebyggande behandling och rehabilitering

Naprapatens manuella terapi mot konventionell ortoepdisk terapi

Inlägg om Naprapaten och onödiga ortopedbesök Var skrivet i Läkartidningen nr 42 2010 volym 107

Naprapater minskar vårdköer

Länk till Svt play

Ryggkliniken på Facebook!
Nu finns Ryggkliniken Gert Wahlgren AB även på Facebook.
Läs mer

 

Skop-undersökning 2009
Enligt undersökningen genomförd av Skop 2009 har nästan en tredjedel av alla vuxna svenskar någon gång besökkt en naprapat...
En pdf fil öppnas
Läs mer