Diagnostiskt ultraljud för muskuloskeletalt bruk

Logiq V2 som jag kan se en bild av mjukdelsvävnad och skelettkonturer.

På detta sätt kan jag därför komplettera min kliniska undersökning med en ultraljudsscanning.

Undersökningen är enkel, smärtfri och strålningsfri

Är ofarlig och finns inga kontraindikationer

Undersökningsområden ;

-Ligament och senskador/skador på ledband och senor

-Tendinoser/inflammationer på senor

-Tendinopatier (kärlinväxt i senor)

-Bursiter/inflammation i slemsäckar

-Mjukdelsförkalkningar

-Muskelbristningar

-Kontusionsskador/mjukdelsskador av slag

-Intraarticulär svullnad/svullnad inuti en led

-Cystor(vätskefyllda blåsor),ganglion(blåsa kring led och sena)

-Mjukdelsförkalkningar

-Reumatiska ledsjukdomar’