Ryggkliniken Gert Wahlgren

NAPRAPATVÅRD

Nya skrivningar om friskvård hos Skatteverket 220213

Skatteverket har gjort ändringar i hur man skriver om friskvård – i stort gäller samma regler som tidigare där man gör skillnad på hälso- och sjukvård å ena sidan och friskvård å andra sidan, men man har tagit bort den lista över godkända friskvårdsaktiviteter som tidigare funnits. Det ger utrymme för en lite annorlunda tolkning än tidigare.

Man skriver så här;

Friskvårdsbidraget ska användas till aktiviteter med inslag av motion eller för behandling som är avstressande eller motverkar ömhet och stelhet. Det kan också användas till kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning.

Och så här;

Utöver aktiviteter med motionsinslag omfattar skattefriheten även viss annan friskvård som inte innebär motion. Det kan vara olika typer av behandlingar som är avstressande eller som syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet (till exempel massage, akupunktur och örtbad) men även tekniker och terapi som avser kroppshållning och rörelsemönster (till exempel balansträning). Skattefriheten omfattar också behandlingar som är bra för viktnedgång eller rökavvänjning samt profylaxkurs för blivande föräldrar.

Och när det gäller vad friskvårdsbidraget inte får användas till skriver man så här;

Behandlingar som är hälsovård, sjukvård eller skönhetsvård omfattas inte av reglerna för skattefri friskvård. Med hälsovård och sjukvård menas åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Med skönhetsvård menas behandlingar med ett i huvudsak kosmetiskt syfte.

Svenska Naprapatförbundet har tillsammans med vår förbundsjurist tittat på skrivningarna och tolkar det så här;

·         Naprapati är som grundregel alltid sjukvårdande – utan moms.

·         Sökorsaken kan ligga till grund för att bedöma att det är friskvård – då läggs moms på behandlingen och på kvittot kan skrivas  ”Friskvårdande naprapatbehandling”. Det är arbetsgivaren som avgör vad friskvårdsbidraget får användas till. Men det kan inte läggas moms om en naprapat utför det.

·         Journal skall alltid skrivas och i den ska stå vad som utförts.

·         Om sökorsaken är sjukdom eller skada som kräver utredning och behandling eller förebyggande åtgärder är det sjukvård som inte kan betalas med friskvårdsbidrag.

Med detta resonemang behöver inte vissa behandlingstekniker uteslutas som för ”avancerade” utan istället styr orsaken till besöket vilken tjänst som säljs. Vi kan använda alla våra behandlingsverktyg och skriver kompletta journaler.

Självfallet bestämmer du som naprapat fortfarande själv om du vill arbeta med friskvård eller inte.

Här kan du läsa vad Skatteverket skriver.