Jag har varit verksam sedan 1984 i Visby .Legitimerad och medlem i Svenska Naprapatförbundet. Även medlem i Svensk Idrottsmedicinsk Förening.

Ursprunget

Naprapatin uppstod i början av 1900-talet som en utveckling ur kiropraktiken och osteopatin Naprapatins grundare var Oakley Smith (1880-1967)som var utbildad chiropraktor. Naprapati kommer av namnet napravit och patos och betyder i fri översättning ”korrigering av orsak till lidande”. De väsentliga skillnaderna mellan den traditionella kiropraktiken och naprapatin är att man frångick kiropraktikens teorier om att många sjukdomstillstånd i andra organ än rörelseorganen, kunde botas genom manipulativ behandling av ryggraden. Dels att man från att uteslutande behandlat själva ryggraden, började ägna såväl extremiteternas leder som kroppens
mjukdelar såsom muskler, ledband och bindväv stor uppmärksamhet i både diagnostik och i behandling. Styrkan ligger i att kombinera en hög kompetens inom ortopedisk medicin med en god kunskap om specifik muskelfunktion. Man har tagit det bästa av alla bitar inom manuell medicin.

Vad gör en naprapat?

Naprapaten undersöker, förebygger, diagnostiserar, behandlar, och rehabiliterar och förebygger smärttillstånd och nedsatt funktion i alla delar av rörelseorganen. En naprapat utgår alltid från helheten och tar hänsyn till såväl kroppsliga som psykologiska och sociala faktorer som kan bidra till att smärta och andra besvär uppstår. En naprapat är expert inom manuell medicin och använder sina händer i de olika behandlingsteknikerna. Manipulation/justering och mobilisering som syftar till att återskapa funktion i leder kombineras med massage, bindvävstekniker och stretching riktade mot kroppens mjukdelar.

Jag hjälper dig att förebygga framtida besvär

De manuella behandlingsteknikerna kompletteras ffa med TEMS för att inleda en behandling. Vid behov med elektroterapi då i eftervård TENS  Även Medicinsk akupunktur används ibland som ett alternativ vid behandling av till exempel smärta. En mycket viktig del i behandlingen är att patienten själv blir delaktig i sin rehabilitering och i att förebygga framtida besvär – naprapaten följer därför upp behandlingen med individuella råd om träning och ergonomi.

Vi är experter på kroppen

Naprapatens expertis inom manuell medicin kombineras med goda kunskaper inom medicinska ämnen som till exempel ortopedi och neurologi. Det gör att en naprapat tar ett primärt diagnosansvar och kan avgöra om patienten skall behandlas med naprapati eller kanske skickas vidare till läkare för vidare utredning.

Vi finns över hela Sverige

De flesta naprapater driver egna kliniker, men det blir allt vanligare med anställningar och uppdrag på företag eller inom idrottsrörelsen – många idrottsföreningar och förbund har naprapater i sina medicinska team. Det finns också landstingsfinansierad naprapati i 13 av 21 landsting och i dessa finns exempel på såväl anställningar på vårdcentraler som individuella vårdavtal och inkluderande av naprapati i vårdval.